Tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä
EMH-Tilit Oy
2920087-4
Karhunkatu 15 28100 Pori
0400-755571

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Eeva-Maija Haavisto
Karhunkatu 15 28100 Pori
0400-755571
eeva-maija.haavisto@emhtilit.fi

3. Rekisterin nimi
EMH-Tilit Oy:n asiakastieto- ja markkinointirekisteri.
Rekisteri on yhteisrekisteri ja samaan järjestelmään tallennetaan seuraavien yritysten asiakastiedot:
EMH-Tilit Oy 2920087-4
StarCount Oy 2918073-8

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Henkilötietoja
käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään liittyen, markkinointiasioissa sekä asiakassuhteen hoitamisessa
ja kehittämisessä, sekä palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Tähän sisältyy taloushallinnon palveluita sekä
näihin liittyviä erilaisia lisäarvopalveluita.
Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi, joka
asiakkaalla on oikeus kieltää.

5. Rekisterin tietosisältö
EMH-Tilit Oy:n pitämässä asiakasrekisterissä on mainittuna ensisijaisesti yrityksen tiedot, kuten yrityksen tai
yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka,
henkilötunnus, verotustiedot, pankkitili, palkkatiedot ja mahdolliset ulosottotiedot.
Rekisteriin on kirjattu myös asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot,
palvelun tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen liittyvät
tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan EMH-Tilit Oy:n asiakkailta
asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana. Tietoja saadaan myös kaupallisista ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
EMH-Tilit Oy ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja eikä rekisterin tietoja siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Paperinen aineisto: EMH-Tilit Oy säilyttää henkilö/yritystietoja lain määräämän ajan ja sen jälkeen aineistot
tuhotaan asianmukaisesti, eikä henkilötietoja vanhoista asiakkaista jää mihinkään. Asiakkuussopimus säilytetään
niin kauan, kun asiakassuhde on voimassa, jonka jälkeen se tuhotaan määräajan kuluttua. Asiakkuussopimukset
säilytetään lukitussa tilassa tai skannattuna toiminnanohjausjärjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan tilitoimiston
henkilökunnalla.

Tilitoimisto luovuttaa kirjanpito- ja palkka-aineistot asiakkaalle käytettyään niitä liiketoimintaansa. Tämän jälkeen
asiakkaalla, rekisterinpitäjällä, on velvollisuus säilyttää aineistot lain määräämän ajan. Asiakassuhteen päätyttyä
rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää aineistot lain määräämän ajan.
Sähköinen aineisto: Sekä EMH-Tilit Oy:n että heidän käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla
rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Asiakassopimukset on paperisena
toimistossa lukituissa kaapeissa tai skannattuna toiminnanohjausjärjestelmään, jonne on pääsy vain tilitoimiston
henkilökunnalla. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

Ota yhteyttä